Sjöflygning i södra sverige.

 Sjöflyg Syd

Sjöflyg Syd är en ideell sammanslutning av sjöflygintresserade i södra Sverige. Vi välkomnar alla som är intresserade av sjöflyg i föreningen/klubben.

Vårt syfte är att sprida intresset för och kunskapen om sjöflyg samt verka för att sjöflyget expanderar. Sjöflyg Syd är öppen för alla som delar intresset för sjöflyg, dvs även de som inte är piloter är välkomna. Samtliga kategorier av sjöflyg ska promoveras t.ex UL-, X-klass, PPL-klass.

Föreningen är en registrerad ideell förening som är medlem i KSAK.

 Nyheter

2020-11-08 Inköp av ny flygmaskin, Zenair CH701 STOL, SE-VKL