verksamhet

Flygplan: 

Plats: 

Teoriutbildning: 

Praktisk flygträning: 

Instruktörer, Flyg: Instruktörer, Teori:


Information:

SE-VKL. Zenair CH701, (land/sjö) UL-klassat

Ivö (eller enligt ök.)

Teori hålls vid behov

Bokning hos instruktörer 

Hans Lundberg (utbildn. ansv.)
Ppl sea/land, UL sea/land, pc, pft 
Phone: +46 723 61 67 67

Per Fornander
UL sea/land
Phone: +46 703 26 48 42

Hans Lundberg (phone: +46 723 61 67 67)
Per Fornander (phone: +46 703 26 48 42)

Adam Högstedt (phone: +46 739 33 35 48)

 Kontakt

Ordförande:

Sekreterare:

Kassör

Utbildn. ansvarig:

Ledamot:

Per Fornander

Martin Alkestrand

Adam Högstedt

Hans Lundberg

Anders Hjortenbrink

perfornander@hotmail.com

m.alkestrand@hotmail.com

adam.hogstedt@gmail.com

hans.o.lundberg@gmail.com

vapenservice@hotmail.com