verksamhet

Flygplan: 


Plats: 

Teoriutbildning: 

Praktisk flygträning: 

Instruktörer, Flyg: Instruktörer, Teori:Information:

SE-YJA. Stol Zenair 701, (land/sjö) UL klassat
SE-CLR. J3 Lillcub , (land/sjö) X klassat

Ivö (eller enligt ök.)

April/maj 2015 

Bokning hos instruktörer 

Hans Lundberg (utbildn. ansv.)
Ppl sea/land, UL sea/land, pc, pft 
Phone: +46 723 61 67 67

Per Fornander
UL sea/land
Phone: +46 703 26 48 42

Hans Lundberg (phone: +46 723 61 67 67)
Per Fornander (phone: +46 703 26 48 42)
Filip Nilsson (phone: +46 706 08 41 00)

Filip Nilsson (phone: +46 706 08 41 00)

 Kontakt

Ordförande:

Sekreterare:

Kassör

Utbildn. ansvarig:

Ledamot:

Ledamot:

Motorfl.chef/tekn:

Filip Nilsson

Per Fornander

Hans Ryrstedt

Hans Lundberg

Bosse Magnusson

Anders Hjortenbrink

Peter Steneborg

info@bruksflyg.se

perfornander@hotmail.com

hans.ryrstedt@gmail.com

hans.lundberg@telia.com

bossemagnusson@gmail.com

vapenservice@hotmail.com

pste1@telia.com